Tuyển dụng - Thiết kế web tiger | cong ty thiet ke website uy tin | tạo trang website

Tuyển dụng - Thiết kế web tiger | cong ty thiet ke website uy tin | tạo trang website

Tuyển dụng - Thiết kế web tiger | cong ty thiet ke website uy tin | tạo trang website

Tuyển dụng - Thiết kế web tiger | cong ty thiet ke website uy tin | tạo trang website

Tuyển dụng - Thiết kế web tiger | cong ty thiet ke website uy tin | tạo trang website
Tuyển dụng - Thiết kế web tiger | cong ty thiet ke website uy tin | tạo trang website
Menu

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
Trực tiếp tham gia các công việc chuyên môn ngành Lập trình website theo sự phân công...
CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH
Cộng tác với công ty trong việc quảng bá, giới thiệu khách hàng, hoặc trực tiếp kinh doanh website
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
Trực tiếp kinh doanh, lập kế hoạch, quản lý và chịu trách nhiệm doanh số của nhóm kinh kinh doanh...
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Trực tiếp tìm kiến khách hàng, giới thiệu sản phẩm, đàm phán hợp đồng...
Video
Logo Đối tác
backtop
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI